Hoe kunnen kinderen bij de aanpak van kindermishandeling een stem krijgen? Waarom is praten met kinderen belangrijk? Welke effecten heeft praten met kinderen op hun ontwikkeling en de aanpak van kindermishandeling?

Kindermishandeling is er in alle soorten en maten. Over het algemeen wordt er een verschil gemaakt tussen seksuele, fysieke, en emotionele mishandeling, verwaarlozing en huiselijk geweld (zie ook “Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016 Kinderen Veilig” van ministeries VWS en V en J). Terwijl er grote verschillen zijn tussen de verschillende typen mishandeling komen ze vaak samen voor. Dankzij wetenschappelijke vooruitgang en nieuwe theoretische inzichten in de gevolgen van kindermishandeling weten we meer over de vernietigende psychosociale gevolgen van kindermishandeling. Ondanks deze vooruitgang, zijn de meeste inzichten gebaseerd op gegevens van ouders of andere betrokkenen volwassenen en blijft het rondom de kinderen verbazingwekkend stil. Dit gemis in onze kennis belemmert dat wij kindermishandeling kunnen voorkómen en het belemmert ook dat wij kindermishandeling beter kunnen aanpakken. Onderzoek naar de stem van de kinderen bij kindermishandeling is daarom hoogstnoodzakelijk.