Hoe kunnen internationale waardenketens zo worden georganiseerd dat ze leiden tot meer inclusieve en sociaal en ecologisch duurzame economische groei in het Zuiden en Noorden?

Na ruim 60 jaar ontwikkelingshulp is er nu een duidelijke internationale en nationale denk- en beleidsshift: van hulp naar handel. Het idee is dat handel ontwikkelingslanden op een meer gelijkwaardige manier helpt om grootschalige en duurzame economische groei teweeg te brengen. En natuurlijk dat Nederlandse bedrijven en consumenten goede producten kunnen (ver-)kopen. Maar hoe zorgen we ervoor dat die economische groei inclusief, sociaal en ecologisch duurzaam is? Want alleen dan wordt de hulp-naar-handel agenda een langdurig en wereldwijd succes voor iedereen.