Hoe kunnen instituties bijdragen aan de concurrentiekracht van landen?

Instituties kunnen een belangrijke belemmering zijn voor het verhogen van de concurrentiekracht van landen, maar het opheffen, wijzigen en introduceren van instituties kan ook bijdragen aan het verhogen van de concurrentiekracht van landen en uiteindelijk duurzame economische groei. Hoe kunnen instituties ervoor zorgen dat kennis en vaardigheden uit diverse, maar gerelateerde sectoren gecombineerd worden, zodat een optimaal pad van vernieuwing wordt gerealiseerd? Institutionele dynamiek ontstaat niet in een vacuüm: hoe moet industriebeleid worden geïmplementeerd zodat uitdagers zich kunnen ontwikkelen buiten gevestigde bedrijfstakken? Dit wetenschappelijke vraagstuk vereist kennis vanuit economie, bedrijfskunde, politieke wetenschappen, en innovatiewetenschappen. Het beantwoorden van deze vraag is van groot belang voor wetenschap-, technologie- en innovatiebeleid. Maatschappelijke partners voor dit vraagstuk zijn o.a. VNO-NCW, MKB NL, WRR en CPB.