Hoe kunnen instituties bijdragen aan baanbrekende innovaties?

Innovaties zijn van groot belang om maatschappelijke problemen op te lossen, en om een hoger welvaartsniveau te realiseren. Instituties op maatschappelijk en organisatieniveau kunnen enerzijds een belangrijke belemmering vormen voor het tot stand komen en verspreiden van innovaties, anderzijds zijn ze noodzakelijk om innovaties te realiseren. Het is van groot belang om naast inzicht in wetenschappelijke en technologische vernieuwing ook inzicht te hebben in hoe instituties de effectieve toepassing van deze vernieuwingen (on)mogelijk maken. Dit wetenschappelijke vraagstuk vereist kennis vanuit wetenschap- en technologiestudies, economie, bedrijfskunde, organisatiepsychologie, en innovatiewetenschappen. Het beantwoorden van deze vraag is van groot belang voor wetenschap-, technologie- en innovatiebeleid. Maatschappelijke partners voor dit vraagstuk zijn o.a. het Rathenau Instituut, VNO-NCW en de KNAW.