Hoe kunnen innovatieve technologieën en methoden worden ingezet om de beschikbaarheid van productie- en transport systemen te verbeteren en de operationele kosten te verlagen ?

Het onderhouden van productiesystemen in procesindustrie, maakindustrie en energieopwekking (energie centrales, windturbines), van infrastructuur en van transportmiddelen als schepen, vliegtuigen en treinen kost in Nederland jaarlijks zo'n 30 tot 35 miljard euro. Daarnaast vertonen veel van deze systemen regelmatig storingen, met veelal grote gevolgen voor veiligheid, milieu en bedrijfsresultaten. Het verbeteren van de betreffende onderhoudsprocessen kan leiden tot grote kostenbesparingen, een aanzienlijke verhoging van de beschikbaarheid van de systemen en een effectiever gebruik van natuurlijk bronnen zoals materialen en (productie) energie. Dit kan worden bereikt door het ontwikkelen van een aantal wetenschappelijke disciplines en bovenal het integreren daarvan tot één geheel. Slimme sensornetwerken kunnen worden ingezet om het gebruik en de conditie van de systemen te monitoren, terwijl geavanceerde analyse van big data, verkregen uit een scala aan bronnen, de ruwe data naar zinvolle informatie vertaalt. De gedetailleerde modellering van het fysisch faalgedrag maakt het mogelijk om voor een willekeurig gebruikspatroon het falen van een systeem te voorspellen en tenslotte kunnen met wiskundige methoden het onderhoud en logistieke proces integraal worden geoptimaliseerd. Dit vergt echter nog een aanzienlijke inspanning op de individuele vakgebieden en tevens een multidisciplinaire integratie.