Hoe kunnen in de nabije toekomst steden voorbereid zijn en worden op de voortgaande ontwikkeling van globalisering en lokalisering? Wat is voor de overheid en voor stedelijke partijen stuurbaar of hanteerbaar?

Global-local Elke stad is in meerdere of mindere mate aangesloten op een internationaal netwerk van verstedelijking. Migratie in en uit de stad maken dat de stad deel uitmaakt van de wereld, het land, de regio. Steden willen zich onderscheiden en herkenbaar zijn in hun kwaliteiten voor bewoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen. Er is een permanente zoektocht naar de eigen identiteit, het DNA van de stad. Groepen van stadsbewoners vormen ruimtelijk of virtueel urban communities waarin zij een eigen identiteit koesteren of ontwikkelen. Mondiale conflicten komen nabij op straat- of wijkniveau in de Nederlandse grote steden. Uitgeprocedeerde asielzoekers zijn deel van de stad. Tendensen van globalisering en lokalisering komen elkaar tegen in de stad, harmonieus of conflictueus.