Hoe kunnen hartfalen en boezemfibrilleren beter behandeld worden?

Gezond oud worden wil iedereen. De kans hierop neemt toe als we hart- en vaatziekten in een vroeg stadium herkennen en behandelen. Diastolisch hartfalen en boezemfibrilleren komen veel voor, met name bij ouderen. Onderzoek zorgt ervoor dat meer mensen oud worden zonder deze aandoeningen. In Nederland leven ongeveer 130.000 patiënten mensen met hartfalen. Dit aantal zal toenemen tot naar schatting 195.000 in 2025. Ongeveer 300.000 mensen in Nederland hebben last van boezemfibrilleren. Naar verwachting zal dit oplopen tot ruim 550.000 in 2050. De toename van hartfalen en boezemfibrilleren heeft voor een groot deel te maken met de vergrijzing. In Nederland zal het aantal ouderen in de komende decennia sterk toenemen. Omdat de kans op deze ziekten toeneemt naarmate iemand ouder wordt, zal het aantal patiënten met deze aandoeningen ook stijgen. Iemand die langdurig boezemfibrilleren heeft, kan hartfalen krijgen. Omgekeerd kan boezemfibrilleren ook het gevolg zijn van hartfalen. Hoe deze wisselwerking precies in elkaar steekt is onbekend.