Hoe kunnen hart- en vaatziekten eerder herkend worden, om erger te voorkomen?

Elke dag gooien hart- of vaatziekten het leven overhoop van honderden mensen. Nieuw onderzoek moet het mogelijk maken hart- en vaatziekten eerder te herkennen, zodat artsen tijdig kunnen starten met een behandeling. Door eerder in te grijpen kan erger voorkomen worden, zoals overlijden of onherstelbare schade.