Hoe kunnen golven, getijde stromingen en de ondergrond voldoende nauwkeurig worden gemeten en hoe kunnen we de effecten hiervan adequaat meenemen in het ontwerp van windturbines op zee?

Windturbines op zee worden blootgesteld aan grote krachten van wind, golven en stroming. Om ze hiertegen bestand te maken wordt veel materiaal gebruikt. Hoeveel materiaal nodig is hangt ook af van stevigheid en het gedrag van de ondergrond waarin ze worden geplaatst. Zowel over de krachten als over de ondergrond is al veel bekend, maar er zijn verschillende redenen te noemen waarom deze kennis onvoldoende is. Bijvoorbeeld staan windturbines vaak op locaties waar geen andere constructies gebouwd worden, waardoor de condities anders zijn dan gebruikelijk. Daarnaast is het bewegingsgedrag van windturbines erg afhankelijk van het gedrag van de ondergrond, iets wat bij bijvoorbeeld boorplatformen minder het geval is. Het deel van windturbines in het water en in de grond is vaak ook anders van vorm dan andere constructies, wat ook tot ander gedrag leidt. Tenslotte is bij windturbines het belang van lage kosten heel hoog. Goede kennis van de fysica is van belang om het gebruikte materiaal zo efficient mogelijk, zonder overbodige veiligheidsfactoren, in te kunnen zetten.