Hoe kunnen gebruikers van gebouwen beter functioneren dank zij de hulp van big data?

Kans en waarde van big data voor de bouw: sensortechnologie in woningen en wegen bieden de mogelijkheid om gedrag te monitoren en op grote schaal data te genereren die van waarde is voor de maatschappij en gebruikers. Dit gaat van sensoren in woningen die (beweging)gedrag van bewoners monitoren en een indicatie kunnen zijn of het nog goed gaat met de bewoners van een woning (bijv. kinderen die op deze wijze zien dat het nog goed met hun ouders gaat), tot sensoren in wegen die congestie meten en als sturingsinformatie voor routeplanners kan dienen en ook zelfsturende auto's gaan verdelen over verschillende routes.