Hoe kunnen games en game-elementen gebruikt worden voor beleidsontwikkeling en bestuur, locatie-gebaseerde services, interactie met betrokken burgers, culturele identiteitsbeleving, om te komen tot een doeltreffend vormgegeven en ingerichte samenleving?

Games en game-elementen worden steeds meer gericht op het slim maken van de wereld om ons heen. Technologische ontwikkelingen zijn een belangrijkste drijvende krachten achter deze ontwikkelding. Slimme oplossingen worden gevoed de combinatie van sensoren en Big Data en Complexe Data uit allerlei bronnen. Die bestaat onder andere uit meer gebruiksopties en exploitatiekansen voor ontwikkelaars, producenten, uitbaters en gebruikers binnen de creatieve economie. In de ontwikkeling naar een slimme samenleving worden veel nieuwe producten, diensten, en processen ontworpen. Er is nog veel onbekend over de wisselwerking tussen deze innovatie en de maatschappelijke, economische en culturele veranderingen, en de rol van games daarin.