Hoe kunnen frugal innovaties in energiesystemen, ontwikkeld voor markten in ontwikkelingslanden, worden gebruikt in Nederland en de EU om te voorzien in behoeften van gemarginaliseerde inkomensgroepen?

In 2050 zal ons energiesysteem radicaal veranderd zijn. De gebouwde omgeving zal een belangrijke katalysator zijn naar die totale duurzame energievoorziening. Aan de basis van de noodzakelijke innovatie ligt onderzoek naar energietechnologieën en materialen: nieuwe zonnecellen, batterijen, solar fuels, membranen. Op het niveau van een woonwijk of zelfs een straat vindt integratie plaats: elektrische auto’s worden waarschijnlijk allereerst in bepaalde wijken of straten opgeladen en daar zullen dan ook op korte termijn de eerste problemen ontstaan ten aanzien van energie-opslag of netwerkcapaciteit. En op de langere termijn is de vraag hoe systemen als een ‘car-as-power-plant’ in een lokaal energiesysteem gaan opereren. Hiervoor is kennisontwikkeling nodig om dit technisch adequaat op te lossen.