Hoe kunnen ecologie-, milieu- en/of klimaatwetenschappers gaan inzien dat wetenschappelijke economen falen in hun beoordeling van het milieu-duurzaam nationaal inkomen volgens de definitie van Hueting (mDNI) ?

Naast het "nationaal inkomen" (NI) bestaat een "milieu-duurzaam nationaal inkomen" (mDNI). De definitie van het NI is tachtig jaar geleden ontwikkeld, onder meer door Jan Tinbergen (1903-1994). Het wordt standaard gemeten door het CBS, en ondergaat ook regelmatig revisies o.g.v. nieuwe inzichten. De volume-verandering in dit NI wordt "economische groei" genoemd, maar een beter woord is "productiegroei". Sinds 1986 is er de definitie voor het mDNI, ontwikkeld op het CBS door dr. Roefie Hueting en later ook ir. Bart de Boer. Tinbergen werd mede-auteur van een publicatie hierover in 1991, zie http://www.sni-hueting.info/EN/Publications/1991-Tinbergen-Hueting-GNP-and-market-prices.pdf. Door naast NI ook het mDNI te meten, en dan pas, ontstaat informatie over de afstand tot de doelstelling van milieu-duurzaamheid. Het beleid gaat fout wanneer die informatie niet gegeven wordt. Overheden varen op het kompas van het NI ("economische groei") maar verwaarlozen zo de impact op het mDNI - met aldus roofbouw op het milieu voor toekomstige generaties. Overheden doen alsof er een tegenstelling tussen milieu en werkgelegenheid bestaat, terwijl dit economisch wetenschappelijk onjuist is. Kernproblemen zijn: (1) Wetenschappelijke economen falen in hun beoordeling van het mDNI. (2) Niet-economen beseffen niet dat de economen hier falen. Hoe kan dit opgelost worden ? Zie http://www.sni-hueting.info en http://mpra.ub.uni-muenchen.de/63904.