Hoe kunnen de vragen van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven op het gebied van fundamentele en toegepaste kennis over lucht- en ruimtevaartuigen (total platform performance) adequaat beantwoord om deze kennis dichter bij de markt te brengen?

Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) heeft als onafhankelijke kennisonderneming in Nederland op het gebied van lucht- en ruimtevaart de missie de lucht- en ruimtevaart veiliger, duurzamer en efficiënter te maken. De multidisciplinaire benadering van het NLR is gericht op de ontwikkeling van nieuwe en kosteneffectieve technologieën voor lucht- en ruimtevaart, van ontwerpondersteuning tot productietechnologie en MRO (Maintenance, Repair and Overhaul). Met zijn unieke expertise en geavanceerde faciliteiten overbrugt het NLR de kloof tussen onderzoek en toepassing in de praktijk. De werkzaamheden van het NLR beslaan het volledige spectrum van RDT&E (Research, Development, Test & Evaluation), waaronder alle belangrijke onderzoeksstadia – van validatie, verificatie en kwalificatie tot evaluatie. Hiermee levert het NLR een bijdrage aan het innovatieve vermogen en aan de versterking van de concurrentiepositie van overheid en publieke en private organisaties in Nederland en daarbuiten. De vragen van het NLR voor de Nationale Wetenschapsagenda zijn opgesteld vanuit het oogmerk van de vraagsturing van bedrijfsleven en overheid op het gebied van de Topsector High Tech Systemen en Materialen en de twee maatschappelijke thema’s Logistiek en Mobiliteit, en Defensie.