Hoe kunnen de steden een goede balans vinden tussen conserveren en ontwikkelen, tussen de kwaliteiten en de 'voorraden' uit het verleden en heden en de opgaven van de toekomst?

Verleden-heden-toekomst van de stad De stad is een erfenis van eerdere generaties aan de huidige en komende. De stad past zich aan aan nieuwe opgaven, waarbij steeds afgewogen moet worden of en zo ja hoe eerdere functies en kwaliteiten een plaats hebben in de stad van de toekomst. Een stad kan niet met de rug naar het verleden, net zo min als naar de toekomst staan.