Hoe kunnen de risico’s op mogelijke toekomstige overstromingen en extreme situaties adequaat worden voorspeld?

Het thema ‘Waterveiligheid’ van Deltares ontwikkelt kennis en maakt deze toepasbaar om overstromingsrisico’s beter te kunnen beheersen. Ook het identificeren van effectieve, betaalbare en technisch haalbare maatregelen om overstromingen te voorkomen en de gevolgen te verzachten behoren tot de activiteiten. We ontwikkelen strategieën en maatregelen om deltagebieden optimaal te beschermen tegen overstromingen, zowel op beleidsniveau als ook in crisissituaties of de voorbereiding daarop.