Hoe kunnen de gemeten bodembewegingen in Nederland worden verklaard?

Sinds enkele jaren kunnen maaivelddeformaties (bodembewegingen) nauwkeurig en landsdekkend worden gemeten met de Interferometric synthetic aperture radar techniek (InSAR). Hiermee is recentelijk een bodembewegingenkaart van Nederland gemaakt. Op deze kaart zijn verschillende maaivelddeformaties te herkennen: stijgingen in Limburg, de gas en zoutwinning in Groningen en Friesland, en de deformatie van de slappe bodems door belasting en ontwatering. Vaak zijn deze signalen echter cumulatief: slappe bodems komen bijvoorbeeld ook voor in gebieden waar ook gas wordt gewonnen. Hierdoor begrijpen we het signaal soms niet en is het handelingsperspectief daarmee onduidelijk. De volgende noodzakelijke stap is daarom het deformatiesignaal te ontrafelen. Hierbij dienen zich vragen aan zoals: begrijpen we alle processen die tot bodemdaling leiden als we inverse modelleren inzetten? Kunnen de beschikbare modellen, die allemaal los kleine aspecten afdekken, gezamenlijk het deformatiesignaal reproduceren op de schaal van Nederland? Na ontrafeling kunnen vervolgstappen worden gezet. Forward modellering geeft bodemdalingsvoorspellingen voor Nederland onder verschillende sociaaleconomische en klimaat-scenario’s. Op basis hiervan kunnen beleidsalternatieven worden verkend. Om deze vraag te beantwoorden is het noodzakelijk dat verschillende vakgebieden samenwerken: geodeten, geologen, fysisch geografen, geofysici, grondmechanici, hydrologen en bodemkundigen hebben allemaal onderdelen van de sleutel in handen om de bodembewegingen in Nederland te verklaren