Hoe kunnen culturele beperkingen aan eigen belang herleven in de samenleving (zodat het recht daar geen absoluut substituut voor hoeft te zijn)?

Wetgeving kan nooit alles regelen (wel veel). Het is geen substituut voor ethiek. Hoewel men tracht om ethiek samen te laten vallen met recht, is dit inherent (in een parlementaire democratie zoals wij die in Nederland kennen) onmogelijk. Recht is namelijk niet enkel /recht/ maar ook een politiek product (onvermijdelijke (democratische) compromissen). Recht kan geen oplossing zijn, eigen waarden (en daaruit voortvloeiende normen) wel. Niet enkel om eigen belang in toom te houden, maar ook andere elementen in het leven. Eigen belang is relevant omdat het steeds terugkomt bij (o.a. economische) beslissingen.