Hoe kunnen cross chain collaboration concepten bijdragen aan het structureel versterken van cruciale sectoren voor de Nederlandse economie, zoals land- en tuinbouw, chemische industrie en high tech?

Het 4C onderzoek zal zich met name moeten richten op sectoren waar Nederland aantoonbaar een internationaal sterke positie heeft. Enerzijds draagt het 4C onderzoek bij aan de verdere versterking van deze sectoren, anderzijds is het leveren van een proof of concept in deze sectoren aanzienlijk makkelijker door toegang tot data en kennis bij belangrijke Nederlandse bedrijven in deze sectoren.