Hoe kunnen computer simulaties worden ingezet om de besluitvorming rondom schaliegas boren te rationaliseren?

In de Verenigde Staten is aangetoond dat schaliegas de afname in het aanbod van conventioneel gas grotendeels kan compenseren. In Nederland kan besluitvorming rondom de boring naar schaliegas enkel plaatsvinden wanneer de economische baten en de omgevingsrisico's rationeel kunnen worden gewogen. Doordat directe experimentele observaties van het hydraulisch fractureren niet mogelijk zijn, is het echter zeer moeilijk om betrouwbare kwantitatieve gegevens te verkrijgen. Om op basis van indirecte meetgegevens inzicht te krijgen in de risico’s en rendementen van hydraulisch fractureren, wordt gebruik gemaakt van modellen. Het voorspellend vermogen van de huidige generatie modellen is echter nog onvoldoende om als basis voor besluitvorming te kunnen dienen. Computer simulaties - waarin bijvoorbeeld het scheurvormingsproces nauwkeuriger wordt beschreven en waarin rekening wordt gehouden met onzekerheden in de beschikbare data - hebben de potentie om de benodigde nieuwe inzichten te geven. De kwantitatieve data verkregen uit zulke computer berekeningen kunnen van onschatbare waarde zijn in het besluitvormingsproces rondom schaliegasboring.