Hoe kunnen complexe innovatieprojecten in de zorg beter gemanaged worden, zodat minder middelen verspild worden?

In de zorgsector worden steeds meer complexe (open) innovatieprojecten uitgevoerd tussen verschillende actoren (stakeholders), waaronder zorginstellingen, regionale of locale overheden, bedrijven, verzekeringen etc. Deze projecten zijn complex, omdat er verschillende parallelle uitkomsten (diensten en productcomponenten gecombineerd in 'solutions'), doelstellingen (patiënt welzijn, kostenbesparing, preventie, etc.) en (korte en lange termijn, ideële en financiële) belangen spelen. Bestaande projectmanagement technieken en portfoliomanagement technieken werken slecht in deze multi-stakeholder, integrated solutions context. Er is behoefte in beter inzicht in de interacties in deze context, en tools om deze processen sneller en tot een meer succesvol einde te brengen.