Hoe kunnen burgers zich horizontaal organiseren om collectieve doelen te realiseren, en welke (juridische) barrières komen zij daar bij tegen?

Het lijkt steeds lastiger te worden om op nationaal niveau tot een gedeelde visie te komen over waar we als samenleving heen moeten. Lovenswaardige collectieve doelen worden niet gerealiseerd met financiële argumenten. We moeten dus op zoek naar alternatieven. Daarbij ligt nu de nadruk sterk op marktpartijen, maar het is belangrijk dat dit ook zonder winstoogmerk kan. Het is belangrijk te weten in hoeverre burgers om dit moment collectieve doelen kunnen realiseren buiten de overheid om, en welke problemen zij daar bij tegen komen. Voorbeelden zijn legio: het opwekken van duurzame energie en de rol van energiewetgeving, collectieve kinderopvang en regulering daarvan.