Hoe kunnen bottom-up krachten in de samenleving gestimuleerd worden om de duurzame veranderingen invulling te geven en te dragen?

Vanuit observaties als de 'energieke samenleving' spreekt men veel over wat de mensen samen willen oppakken om duurzame verandering teweeg te brengen. Wat bindt hen? Wat drijft hen? Wat belemmert hen? Hoe kunnen we deze krachten mobiliseren? Hier liggen historische, sociologische psychologische en theologische invalshoeken aan ten grondslag en nodigt uit tot samenwerking over wetenschappelijke disciplines om deze vragen te bestuderen.