Hoe kunnen ‘power electronics’ bijdragen aan een betrouwbare energie-infrastructuur?

Voor een betrouwbare energie-infrastructuur in de toekomst, waarin grote aantallen, vaak decentrale en duurzame energiebronnen met sterk variërende energieproductie worden aangesloten op het elektriciteitsnet en waarin nieuwe technologieën zoals elektrische auto’s leiden tot zowel een ‘elektrificering’ van ons energiegebruik als tot grotere fluctuaties in de elektriciteitsvraag, kunnen ‘power electronics’ een bijdrage leveren. Echter, veel van de duurzame energiebronnen en de andere nieuwe technologieën zijn gebaseerd op gelijkstroom (DC) en niet op wisselstroom (AC). Dus, hoe kan onze elektriciteitsnetwerk worden ge-DC-ficeerd zonder aan betrouwbaarheid in te boeten? En in welke mate hebben we daarvoor energieopslag nodig? Voor de lange termijn (>10 jaar)is het van belang dat de stappen die nodig zijn om onze elektriciteitsvoorziening grotendeels op DC te laten functioneren worden onderzocht, en welke hobbels daarvoor te worden genomen dienen te worden. De voordelen van zogenaamde hybride netten waarin elektriciteit, gas, en koude/warmte elkaars ‘rol’ (lees: het leveren van energie) overnemen kunnen hierbij ook een rol spelen.