Hoe kun je slimme technologie (b.v. wearables) inzetten om een gezonde levensstijl te bevorderen?

Deze vraag wordt ingediend namens het Disciplineoverleg Sociale Wetenschappen (DSW). Dit overleg vertegenwoordigt via de decanen duizenden onderzoekers vanuit de sociale wetenschappen. De 23 vragen die het DSW indient, zijn onderverdeeld in drie thema's. Deze vraag valt onder het thema 'Gezondheid, welbevinden en zorg'. ‘De persoon die voorheen bekend stond als patiënt’ krijgt een centrale rol in de zelfmanagement van gezondheid. De ontwikkeling van goedkope, perifere sensors en universele toepassing in smartphones en wearables kunnen personen daarbij ondersteunen. Het accent ligt daarbij nu nog op het verzamelen en presenteren van gegevensreeksen uit sensors en gebruikersinput. Zelden zijn deze gegevens afgestemd op persoonlijke behoeften, kenmerken en situatie, waardoor de impact vooralsnog beperkt is. Ook vraagt de integratie van technologie in leefstijl om vaardigheden die ongelijk verdeeld zijn, waardoor de gezondheidskloof tussen bevolkingsgroepen verder toe dreigt te nemen. Daarbovenop komt de ‘preventieparadox’, waarbij de opbrengsten van leefstijlverbetering weliswaar op populatieniveau aanzienlijk kunnen zijn, maar voor het individu nauwelijks concreet waarneembaar. Technologische ontwikkelaars en sociale wetenschappers dienen de komende jaren gezamenlijk hun Big Data te ontsluiten en te verrijken, om zodoende uit te vinden hoe technologie individuen en groepen kan helpen om leefstijlen te optimaliseren naar individuele en situationele kenmerken, wensen en vermogens.