Hoe kun je organische verbindingen produceren met CO2 als grondstof.

Veel organische verbindingen worden geproduceerd met fossiele grondstoffen als aardolie. Er wordt weliswaar veel aandacht besteed aan de mogelijkheid om dergelijke verbindingen ook uit biomassa te produceren, maar de productiesnelheid van biomassa door hogere planten en groene algen wordt beperkt door de beperkte efficiëntie (enkele procenten) waarmee zij de energie uit zonlicht omzetten in biomassa. Zon-pv cellen en windturbines hebben een veel hogere omzettingsefficiëntie (tot ca. 25%). Echter, met zon-pv en windturbines wordt elektriciteit geproduceerd en geen biomassa van waaruit organische verbindingen geïsoleerd of gevormd kunnen worden. De vraag is of dat probleem opgelost kan worden door elektriciteit te gebruiken voor hydrolyse van water en de daarbij gevormde waterstof te koppelen aan CO2 met behulp van micro-organismen die in staat zijn om op die manier methaan, acetaat of ander organische moleculen te vormen. Deze kunnen vervolgens als grondstof dienen voor de productie van andere interessante organische moleculen. De microbiologie van de omzettingsroutes met waterstof en CO2 is al lang bekend en er loopt ook al onderzoek naar de methaanproductie op deze manier. Het zou ook vanuit klimaatdoelstellingen interessant zijn om te onderzoeken of de productie van andere organische verbindingen langs deze weg perspectieven biedt.