Hoe kun je menselijke mentale en sociale intelligentie zo mobiliseren dat er op mondiaal niveau tijdig door mensen veroorzaakte catastrofes voorkomen kunnen worden?

Denk hierbij aan de door medewerkers van banken veroorzaakte crisis, aan de huidige situatie in onder meer Griekenland, aan het probleem van de vluchtelingen. Hoe kun je gevaren in een tijdig stadium signaleren en er een andere wending aan geven? Ik kan mij voorstellen dat er op aarde voldoende intelligentie is die, gebundeld, een andere richting kan geven aan vernietigende krachten. En juist mensen kan uitnodigen in de richting van een creatieve, gezonde, opbouwende samenleving. Een aspect van de vraag is ook: welke krachten kun je onderscheiden die deze gebundelde intelligentie mogelijk teniet doen?