Hoe kun je een heel ecosysteem herstellen, zodat planten en dieren als vanzelf (terug)komen?

Je ziet dat verschillende organisaties zich richten op het herstel van een bepaald dier, onlangs bijvoorbeeld de Vogelbescherming op de tapuit. Dan gaan ze terreinen zo inrichten dat die tapuit het beter heeft. Maar de oorzaak van de achteruitgang wordt daarmee niet hersteld, bovendien is het de vraag of andere dieren in dat oorspronkelijke ecosysteem wel gediend zijn met deze herstelwerkzaamheden. Logischer lijkt het mij om gebieden zo te beheren/in te richten dat het hele ecosysteem weer goed gaat draaien, zodat de tapuit met de overige planten en dieren daar kunnen leven.