Hoe kun je de uitstoot van CO2 en NOx uit vliegtuigen drastisch verminderen of zelfs helemaal voorkomen?

De luchtvaart kan een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot van CO2 en NOx in de transportsector. Hiervoor hebben we onder meer zuiniger vliegtuigmotoren nodig die functioneren op alternatieve brandstoffen, maar we kunnen uitstoot en energiegebruik ook verminderen door andere aanvliegroutes, nieuwe landingsprocedures of bijvoorbeeld door emissievrij te taxiën. Onderzoek is nodig om deze nieuwe technologieen te ontwikkelen en ze toe te passen zonder enig concessie aan de veiligheid te doen.