Hoe krijgen we wetenschappelijke instituten en kennisinstellingen binnen e-humanities en andere domeinen bereid om onderzoeksresultaten en data toegankelijk te houden in een permanente landelijke onderzoeksomgeving?

De komende vier jaar wordt binnen CLARIAH gewerkt aan een nationale structuur voor wetenschappelijk big data onderzoek binnen de e-humanities. Maar hoe krijgen we kennisinstituten zover dat zij ontwikkelde tools, onderzoeksresultaten en data duurzaam (dus niet op projectbasis)toegankelijk houden binnen een ruimere omgeving dan de eigen instelling?