Hoe krijgen we grip op genetische complexiteit?

Het is ondertussen duidelijk dat veel erfelijke ziekten genetische complex zijn. Dat wil zeggen, honderdduizenden genetische varianten met individueel een relatief klein effect of ziekterisico hebben cumulatief een relatief groot effect of ziekterisico. Het is echter nog niet duidelijk of en zo ja welk patroon zit in deze vele risicovarianten. Op welke genen hebben ze invloed? Vormen die genen biologisch functionele netwerken? Laten die netwerken op hun beurt een patroon zien? Door het juiste beschrijvings beschrijvings niveau te kiezen (genen, gennetwerken, netwerken van netwerken) is het, afhankelijk van de genetische architectuur van een ziekte, mogelijk om de complexiteit op het niveau van genetische varianten terug te brengen tot minder complexe en biologisch zinvolle patronene die bijdragen aan ons begrip van complexe ziekten