Hoe krijgen we CO2 van afvalstof naar grondstof, die met behulp van zonne-energie wordt omgezet in hernieuwbare koolstofverbindingen (brandstoffen, platform-moleculen en specialties)?

Het op grote schaal gebruiken van fossiele grondstoffen leidt tot het uitstoten van broeikasgassen en de daarmee samenhangende klimaatproblematiek. De daarmee gepaard gaande maatschappelijke uitdagingen maken het overschakelen van een economie gebaseerd op fossiele grondstoffen naar een economie gebaseerd op grondstoffen van biologische oorsprong dringend noodzakelijk. Een andere, nog verder in de toekomst liggende, optie is het maken van chemische stoffen uit koolstofdioxide en water via de directe route (met zonne-energie als drijvende kracht) of de indirecte route (gebruik makend van op duurzame wijze geproduceerde elektriciteit).