Hoe krijg je een wereldwijd CO2-neutraal brandstof systeem opgezet waarin NL een rol speelt?

De vraag komt voort uit de gedachtevorming rond schoner transport vanuit de topsector Water.