Hoe komt het dat sommige mensen ziek worden van werkdruk en stress terwijl anderen er goed tegen lijken te kunnen?

Het lijkt er op dat de werkdruk steeds meer toeneemt ten opzichte van vroeger en dat daarmee de verschillen tussen mensen in gevoeligheid een grotere rol gaan spelen. Waar komen die verschillen vandaan? Is dat een kwestie van aanleg, van je sociale netwerken of van je leefstijl? Is het een combinatie van die drie factoren en/of zijn er nog andere factoren in het spel die nog niet benoemd zijn.