Hoe komt het dat ouderen met een migratieachtergrond vaak op eerdere leeftijd ouderdomsziekten krijgen en eerder overlijden?

Het is bekend dat oudere migranten vaak op eerdere leeftijd ouderdomsklachten krijgen en ook op jongere leeftijd komen te overlijden dan ouderen die hier in Nederland geboren zijn. Daarvoor worden door diverse betrokkenen verschillende oorzaken aangegeven (denk aan: migratie is een risicofactor voor de gezondheid, zowel fysiek als mentaal; op jonge leeftijd gebrek geleden in het land van herkomst; beroepsziekten als gevolg van risicovol werk in slechte sectoren enz). Ook lage gezondheidsvaardigheden, gebrek aan kennis van het eigen lichaam en een ongezonde leefstijl lijken een rol te spelen. Daarnaast kan genetische aanleg medebepalend zijn. Hoe verhouden zich de diverse factoren? Waar moet op geïnvesteerd worden om substantiële winst te behalen voor deze groep?