Hoe komt het dat Nederlanders in vorige eeuwen zeer vooruitstrevend waren op velerlei gebieden en van al deze vooruitstrevendheid, durf, kennis en kunde, m.a.w. “Made in Holland” in deze eeuw bij Nederlanders nog maar zo weinig over is.

In volkomen willekeurige volgorde en bij lange na niet compleet een opsomming van de onderwerpen, zoals handel (moedernegotie, VOC, ), scheepsbouw en organisatie (VOC), scheepvaart en ontdekkingen (Nieuw Zeeland, Paaseiland, Kaap Hoorn, etc.), waterbouw (molens, droogmalen, polders, dijken), bankwezen (Dé beurs van Amsterdam, aandelen, partenrederij), kunst (Rembrandt, Vermeer en nog veel meer!), wetenschap (Kamerlingh Onnes, Huygens), pioniers (Fokker, Philips, Van Doorne, Lely) De vraag kan mede door de benoemde en onderliggende gebieden in alle drie trajecten, breed maatschappelijk, uitgesproken economisch en deels algemeen wetenschappelijk geplaatst worden. Voor het bewustzijn (Made in Holland) menen wij echter dat de vraag vooral breed maatschappelijk gezien kan worden. Als er al antwoorden op gevonden kunnen worden zullen deze direct op de andere trajecten invloed uitoefenen. Naar ons idee is het een uitdaging voor de wetenschap om te onderzoeken wat de oorzaken zijn die de veranderingen in 4 á 5 eeuwen bij de Nederlandse bevolking teweeg hebben gebracht en dat de antwoorden inspirerend kunnen zijn om tot nieuwe inzichten te komen, maar vooral en positieve mentaliteitsverandering bij de Nederlandse bevolking teweeg kunnen brengen.