Hoe komt het dat Nederland in de life sciences best wel innovatieve ideeen heeft maar dat er zo weinig daadwerkelijk tot een succesvol produkt ontwikkeld kan worden.

Aan universiteiten en in veel kleine startups wordt hard gewerkt aan het vinden van nieuwe potentiële geneesmiddelen, vaak succesvol in pre-klinische settings . Maar de vertaalslag maken naar een "developable" produkt is iets waar kennis ontbreekt, mede ook omdat in eigen land geen grote pharmaceutische industrie meer is. Wetenschappers zouden meer er op getraind moeten worden om hun idee en werkingsmechanisme achter hun potentieel nieuwe geneesmiddel om te zetten in iets dat produceerbaar en verkoopbaar is. De samenwerking tussen research en development binnen de life sciences ontbreekt in Nederland met als gevolg dat we het development stuk samen met buitenlandse companies moeten doen en als we hun "taal" niet spreken leidt dit veelal tot decepties.