Hoe komt het dat het politieke en maatschappelijke debat steeds minder in termen van rechtvaardigheid wordt gevoerd, maar in termen van effectiviteit en efficiëntie? Welke rol spelen internationalisering en Europeanisering hierbij?

Maatschappelijke en politieke kwesties zijn normatief, en behelzen meer dan kosten-batenanalyses. Toch is het economische discourse dominant aanwezig. Hoe komt dat eigenlijk?