Hoe komt het dat de ene persoon met overgewicht of obesitas veel eerder diabetes of hart- en vaatziekten krijgt dan de andere?

We worden met zijn allen steeds dikker en daarmee worden we ook met zijn allen steeds ongezonder. Het is duidelijk dat weinig bewegen, ongezond en te veel eten bijdragen aan het dikker worden, maar waarom heeft de ene persoon daar veel eerder last van dan de andere? Is het erfelijke belasting, stoffen die in het voedsel zitten wat gegeten wordt of zijn het de bacteriën in de darmen? Of zijn er nog meer factoren van belang? Vanuit de media komen allerlei risicofactoren regelmatig aan bod en is het volstrekt onduidelijk hoe al deze factoren precies samenhangen met dikker worden, gezondheid en ziekte. Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk om naar al deze aspecten als onderdeel van een groter geheel te kijken (het metabolisme van de mens) en dus een veel bredere systeembiologische blik te krijgen op het verband tussen ziekte en overgewicht.