Hoe komt de keuze voor behandelingen tot stand in interactie tussen patiënten en hun behandelaars en hoe kunnen deze worden verbeterd door betere communicatie en de inzet van nieuwe technologie?

Kennis over de werking en ontwikkeling van gezondheidszorgsystemen en over de doorwerking van zorg op gezondheid en welzijn van mensen is cruciaal voor het realiseren van het door iedereen begeerde doel lang en in goede gezondheid te leven. Daarvoor is een brede benadering van gezondheidszorg belangrijk. Deze vraag maakt deel uit van een aantal belangrijke vragen die de komende jaren richting kunnen geven aan het onderzoek van gezondheidszorg en gezondheidszorgsystemen; het gezondheidsonderzoek. Wij zien vier belangrijke thema’s van onderzoek die aansluiten bij de huidige veranderingen van de structuur van de gezondheidszorg: ordening van het systeem, ongelijkheid in toegankelijkheid van zorg en in gezondheid, kwaliteit van zorg en betaalbaarheid. De hierboven geformuleerde vraag heeft betrekking op microniveau van mensen in hun rol als burger, patiënt, cliënt, mantelzorger en zorgverlener; De vraag hangt samen met de 4 thema’s en de verschillende niveaus. Een goede en houdbare gezondheidszorg is van groot maatschappelijk belang. Daarvoor is investering in kennis nodig. Wij zijn daarom van mening dat de Nationale Wetenschapsagenda aan dit onderwerp aandacht moet besteden. De financiers en andere belanghebbenden bij een goede en houdbare gezondheidszorg roepen wij op te investeren in onafhankelijke kennisontwikkeling. Dat is nodig om op de toekomst voorbereid te zijn.