Hoe komen we tot een bestuurssysteem waarin lokale variatie ingezet kan worden om leren te bevorderen en waarin tegelijkertijd democratische verantwoording wordt afgelegd over gemaakte keuzen?

Onze kennis over de gezondheidszorg is context-afhankelijk. Waar een biologisch mechanisme achter een geneesmiddel universeel toepasbaar is, wordt de toedieningswijze van hetzelfde geneesmiddel direct beïnvloed door de organisatie van de gezondheidszorg en culturele opvattingen. Het is belangrijk dat kennisontwikkeling in de gezondheidszorg rekening houdt met de context van gezondheidszorgsysteem en samenleving. Deze vraag maakt deel uit van een aantal belangrijke vragen die de komende jaren richting kunnen geven aan het onderzoek van gezondheidszorg en gezondheidszorgsystemen; het gezondheidsonderzoek. Wij zien vier belangrijke thema’s van onderzoek die aansluiten bij de huidige veranderingen van de structuur van de gezondheidszorg: de ordening van het systeem, ongelijkheid in toegankelijkheid van zorg en in gezondheid, kwaliteit van zorg en betaalbaarheid. De hierboven geformuleerde vraag heeft betrekking op het macroniveau van gezondheidszorgsystemen; De vraag hangt samen met de 4 thema’s en de verschillende niveaus (macro, meso, micro). Een goede en houdbare gezondheidszorg is van groot maatschappelijk belang. Daarvoor is investering in kennis nodig. Wij zijn daarom van mening dat de Nationale Wetenschapsagenda aan dit onderwerp aandacht moet besteden. De financiers en andere belanghebbenden bij een goede en houdbare gezondheidszorg roepen wij op te investeren in onafhankelijke kennisontwikkeling. Dat is nodig om op de toekomst voorbereid te zijn.