Hoe komen we in een duurzaam energiesysteem zonder fossiele bronnen aan energierijke brandstof?

Kunnen we duurzame elektriciteit op een economisch rendabele manier omzetten in een vorm die langere tijd houdbaar is en die aansluit op onze huidige manier van energiegebruik? Zulke techniek is wereldwijd inzetbaar, zowel in de uiteindelijke volledig duurzame energieinfrastructuur, als tijdens de transitie daarnaartoe. Elektriciteit uit zon en wind is duurzaam, maar je kunt het weer niet regelen zoals een gascentrale. Een compleet duurzame infrastructuur vraagt om een techniek om energie te bewaren op de schaal van seizoenen, in een vorm die aansluit bij het energieverbruik. Momenteel wordt 80% van de energie vervoerd en gebruikt als chemische brandstof, bijvoorbeeld in de chemische industrie, mobiliteit en grootschalig transport. Energieconversie is rijk aan fundamentele onderzoeksvragen met direct maatschappelijk nut. Of het nu gaat om het verlagen van de kostprijs van waterstofproductie door betere materialen zuiniger processen, of om benzine en andere koolstofhoudende brandstoffen te maken uit atmosferisch CO2 in plaats van uit fossiele bron, onderzoek naar energieconversie is essentiëel om nieuwe technologie klaar te stomen en versnelt de transitie naar een volledig duurzaam systeem. Schaalbaarheid en energiezuinigheid zijn de cruciale hordes om te nemen in energieconversie. Dat vraagt samenwerking over de disciplines heen: van natuur- en scheikundigen, biologen en materiaalwetenschappers, systeemingenieurs.