Hoe komen we daadwerkelijk tot een proactieve ouderenzorg in de community

Het NPO heeft t.a.v.de wenselijke ontwikkelig richting een proactieve ouderezorg nog niet opgeleverd welk traject het meest veelbelovend is. Vervolgonderzoek is nodig met meer ook kijken naar de ons omringende landen, het zoeken naar betere uitkomstmaten (uitgaand evan het perspectief van de oudere zelf) en minder aanbodgerichte interventies.