Hoe kan worden vormgegeven aan een regionaal arbeidsmarktbeleid?

Door de grote decentralisatieoperatie en in het verlengde van afspraken in het sociaal akkoord van 2013 zal meer nadruk liggen op de vormgeving van een regionaal arbeidsmarktbeleid. Dit sluit aan bij de uiteenlopende demografische, economische en arbeidsmarktontwikkelingen in regio’s. Tegelijkertijd zien we een Europese arbeidsmarkt ontstaan. Maar hoe zou regionaal arbeidsmarktbeleid er uit kunnen zien en wat is daarin de rol van verschillende actoren (gemeenten, provincie, vakbonden, werkgevers, onderwijs)? En hoe verhoudt een dergelijk beleid zich tot ontwikkelingen naar een Europese arbeidsmarkt? Hoe zijn deze twee ontwikkelingen met elkaar in verband te brengen?