Hoe kan wetenschap naast het aandragen van oplossingen voor actuele maatschappelijke problemen, ook een bijdrage leveren aan de implementatie hiervan door een politiek systeem waarbij de machthebbers minder handelen uit korte termijn eigenbelang?

Actuele globale maatschappelijke problemen (zoals problematiek op gebied van vluchtelingen, extreme armoede, gewapende conflicten binnen en tussen staten, terrorisme, milieu) vragen om lange termijn oplossingen die de hele planeet en mensheid betreffen. Maar hoe krijgen we de mens/politieke machthebbers/het politieke systeem zover dat deze , zonder elementaire burgerrechten aan te tasten, handelen in het belang van de gehele planeet en het geluk van allen ipv alleen de belangen van de politieke machthebbers/eigen natiestaat/de minderheid die het geluk had in een rijke familie of rijk land geboren te zijn? Kan de wetenschap bijdragen aan een oplossing voor het probleem dat in veel rijke westerse landen populisten aan de macht komen en in veel ontwikkelingslanden presidenten die louter erop uit zijn voor hun eigen familie zoveel mogelijk uit de staatskas te graaien?