Hoe kan wetenschap bijdragen aan de ontwikkeling van innovaties die de productie in de land- en tuinbouw op een duurzame manier verhogen zodat we ook in de toekomst alle monden kunnen blijven voeden?

Planten vormen de belangrijkste primaire voedselbron op aarde. Daarnaast voorzien zij ons van belangrijke producten waaronder katoenvezels voor kleding, zetmeel voor de industrie, en medicinale stoffen die in de geneeskunde worden gebruikt. Door optimalisering van de teelt tijdens de Groene Revolutie is de productiviteit per teeltoppervlakte sterk toegenomen. Intussen groeit de wereldbevolking zo snel dat een volgende Groene Revolutie nodig is, die daarnaast ook nog eens de nadelige gevolgen van de eerste Groene Revolutie (overmatig gebruik van kunstmest en pesticiden) en van toenemende erosie en verzilting wegneemt. Kennis van planten en moderne plantenveredeling is onontbeerlijk om de gedroomde, duurzame elitegewassen van de toekomst te kunnen ontwerpen. Deze gewassen zullen met minder water en kunstmest toe kunnen, goed kunnen groeien op marginale gronden en daarnaast zeer efficient het zonlicht kunnen invangen en zich tegelijk goed kunnen verdedigen tegen ziekten, plagen en klimaat-gerelateerde stressfactoren. Het ontwerp van die elitegewassen vereist nieuwe inzichten, die kunnen worden verkregen door een combinatie van genetisch, fysiologisch en fytopathologisch plantenonderzoek ondersteund door de nieuwste technologie op het gebied van genomics, imaging en bioinformatica. Nederland speelt op deze wetenschapsgebieden wereldwijd een leidende rol en is tesamen met haar vooraanstaande plantenveredelingsindustrie in staat toekomstbestendige oplossingen aan te dragen.