Hoe kan waardevol cultuurlandschap optimaal in stand worden gehouden en toch economisch productief zijn?

Veel waardevol cultuurlandschap is in Nederland verloren gegaan en wordt bedreigd door functieverlies en functieverandering. Vooral schaalvergroting in de landbouw vormt een grote bedreiging, en ook natuurontwikkeling gaat vaak ten koste van cultuurhistorische waarden, mede door nieuw nationaal en Europees landbouwbeleid en natuurbeleid. Daarom is onderzoek gewenst naar hoe zo veel mogelijk kan worden voorkomen dat waardevol cultuurlandschap verdwijnt, en het toch ook bijdraagt aan de economie.

Bijbehorende clustervragen