Hoe kan versterking van de internationale concurrentiepositie van de stad bijdragen aan de kansen en de positie van bewoners van oude stadswijken?

Internationale concurrentiepositie – betekenis voor de onderkant van de stad. Veel steden zetten veel energie in om een goede concurrentiepositie te verkrijgen in de globale markt van stromen van geld, kennis, voorzieningen. Wel wordt er meer samengewerkt tussen nabij gelegen steden (complementariteit in plaats van concurrentie). Maar dan nog blijft de vraag of en hoe deze inspanningen betekenis hebben voor de kansen van stedelijke bevolkingsgroepen met een zwakke sociaal-economische positie.