Hoe kan verplichte anticonceptie worden ingezet bij de bestrijding van kindermishandeling?

Kindermishandeling is een groot maatschappelijk probleem. Kinderen hebben te weinig macht om dit probleem zelf aan te pakken (geen stemrecht, geen keuzevrijheid over gezinssituatie, afhankelijkheid van ouders). Uit onderzoek en ervaring blijkt dat vaak te voorspellen is in welke gezinnen kindermishandeling voorkomt/welke kinderen risico lopen op mishandeling door hun ouder(s). Kan bij de moeder verplichte anticonceptie worden toegepast na bewezen mishandeling van eerdere kind(eren)? Wie bepaalt dat en hoe en wanneer? Hoe lang geldt deze maatregel? Valt verplichte anticonceptie onder de noemer 'behandeling' of onder 'voorwaardelijke straf' ? In hoeverre kan er dwang toegepast bij verplichte anticonceptie? Wat is de impact op de betreffende vrouwen? Kortom, onderzoek naar de ethische, juridische en praktische aspecten is nodig, relevant en actueel.