Hoe kan verdiepende kennis over het functioneren van mariene ecosystemen bijdragen aan het ontwikkelen van duurzame productiesystemen voor zee-voedsel?

Voedingsmiddelen uit zee worden steeds belangrijker voor het dieet van de wereldbevolking. Begrip van het functioneren van hoog-productieve mariene ecosystemen zoals bijvoorbeeld koraalriffen en upwellingszones is nodig om op een duurzame manier gebruik te blijven maken van deze ecosystemen en kan als inspiratie dienen voor het ontwerpen van man-made ecosystemen inclusief ecologische productiesystemen voor vis en andere vormen van zee-voedsel.